Satış Şartları ve Koşulları

Bu Satış Şartları ve Koşulları kapsamında, “sözleşme” terimi, BAYRAK TEKNİK MARKET (“TEDARİKÇİ”) ile ALICI ‘nın, TEDARİKÇİ ‘nin ürünleri için bir sipariş vermesi sonucunda ortaya çıkan ALICI (“………………………………………..……..”) “arasındaki anlaşma anlamına gelir. Bu tür bir sözleşme bu hüküm ve koşullara dahil edilmiş ve yönetilmiş sayılacaktır.

BU KOŞULLAR, ALICI SİPARİŞİNDEKİ KAYNAKLA BELİRTİLEN ŞART VE KOŞULLARDA HAZIRLANMIŞTIR.

TEDARİKÇİ tarafından yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, ALICI ‘nın siparişinin bu şartlar ve koşullara ek veya farklı olan hiçbir şart veya koşulu sözleşmenin bir parçası haline gelmez. TEDARİKÇİ tarafından teslim edilen herhangi bir ürünün ALICI ‘sı tarafından alıkonulması veya bu belgede işlenen faturanın ALICI ‘sı tarafından ödenmesi, tamamen bu Hüküm ve Koşulları kabul etmiş sayılır. TEDARİKÇİ ‘nin herhangi bir iletişimde yer alan herhangi bir hükme itirazda bulunmaması, bu Hüküm ve Koşullardan feragat ettiği veya böyle bir hükmün kabul edildiği şeklinde yorumlanamaz.

1.      Alıntılar:

TEDARİKÇİ ‘nin tekliflerinde belirtilen teslimat fiyatları, özellikleri ve tarihleri ​​sadece bilgi amaçlıdır ve tüm teknik şartlar kabul edilince ve TEDARİKÇİ ALICI ‘nın siparişini kabul edene kadar TEDARİKÇİ için bağlayıcı olmayacaktır.

Teklifler, ALICI tarafından 7 gün içinde kabul edilmezse sona erer. TEDARİKÇİ ‘nin kataloglarında yer alan ürünler, broşürler, fiyat listeleri, reklam malzemeleri ve herhangi bir satış veya diğer ayrıntı veya literatürde yer alan ürünler ile ilgili tüm açıklamalar, resimler ve diğer bilgiler genel bir açıklama yoluyla yapılmıştır; ALICI ‘nın bilgisi, TEDARİKÇİ tarafından garanti veya beyanda bulunmayacak ve herhangi bir sözleşmenin bir parçası olmayacaklardır.

2.      Emirler:

TEDARİKÇİ ‘ye sipariş vererek, ALICI bütünüyle bu satış şartları ve koşullarına tabi olmayı kabul eder. Tüm siparişler kesin fiyat ve miktarları ve karşılıklı olarak kabul edilen nakliye tarihlerini gösteren iyi niyetli taahhütler olmalıdır. TEDARİKÇİ tarafından yapılan teklife cevaben verilip verilmediğine dair hiçbir sipariş, TEDARİKÇİ tarafından yazılı olarak kabul edilene kadar TEDARİKÇİ ‘yi bağlayıcı kılmayacaktır.

3.      Fiyatlar ve Vergiler:

Ürünlerin tüm fiyatlarına, Türkiye Cumhuriyeti VUK (Vergi Usulleri Kanunu) usulünce KDV (Katma Değer Vergisi) dahildir. ALICI, TEDARİKÇİ ‘ye gerekli olan herhangi bir vergi muafiyeti belgesini sağlamadıkça, ALICI tarafından KDV ödenir.

4.      Sevkiyat ve Teslimat:

Satışını yaptığımız ürünler, parantez içerisinde yer alan kargo firmaları ile gönderim sağlanmaktadır. TEDARİKÇİ hiç bir nedenle nakliye ile bağlantılı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecek ve taşıyıcı, TEDARİKÇİ olarak kabul edilmeyecektir. Burada satılan tüm ürünlerin mülkiyeti, zarar veya ziyan riski, kayıp, hasar veya yanlış teslimat için talepler taşıyıcıya iletilir. (Yurtiçi Kargo, Mng Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo)

TEDARİKÇİ ‘ye bu süre içinde yazılı olarak reddedilmedikçe, tüm ürünler teslimden sonraki on gün içinde denetlenmiş ve kabul edilmiş sayılır. Kabul, TEDARİKÇİ tarafından Bölüm 11 (Garantiler) ‘de belirtilmediği sürece, sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerin tam bir onayını teşkil edecektir.

5.      Ödeme koşulları:

Her gönderi ayrı bir işlem olacak ve ALICI sevk tarihinde faturalandırılacaktır. TEDARİKÇİ ‘nin faturasında aksi belirtilmediği sürece, ödeme şartları, hesap sahipleri için fatura tarihinden itibaren otuz (7) gün ve web siparişleri için peşin ödeme olarak net olacaktır. Faturalanan tüm tutarlar, herhangi bir kesinti, mahsup veya tazminat olmaksızın tam olarak ödenmelidir.

6.      İadeler:

Ürünler yalnızca iade izni aldıktan sonra TEDARİKÇİ ‘ye iade edilebilir. Ürünlerin iadesi için onay tamamen TEDARİKÇİ ’nin takdirindedir. Geri gönderilen kusurlu ürünlerin neden ve sorumluluklarının belirlenmesi yalnızca TEDARİKÇİ ‘ye aittir.

7.      Koşullu:

TEDARİKÇİ, bununla sınırlı olmamak üzere savaş dahil olmak üzere, TEDARİKÇİ kontrolü dışındaki herhangi bir beklenmedik durumun ortaya çıkmasından kaynaklanan, kısmen veya tamamen, teslimatta veya teslim edilmemiş ürün veya ürünlerin herhangi bir gecikmesinden sorumlu tutulamaz. Sabotaj, isyan veya başka bir sivil itaatsizlik eylemi, bir kamu düşmanı eylemi, ulaşımda başarısızlık veya gecikme, herhangi bir şekilde hükümetin veya herhangi bir kurum veya birliğin eylemi, adli işlem, iş uyuşmazlığı , kaza, yangın, patlama, sel, fırtına veya diğer doğal afetlerin, işçinin kıtlığı, yakıt, hammadde veya makine ve TEDARİKÇİ ‘nin önlenmesinde olağan üstü özen gösterdiği teknik başarısızlıkta, TEDARİKÇİ ile müşterileri arasında yeni şartlar ve teslimatlar tahsis edebilir.

8.      Ürün Değişiklikleri:

TEDARİKÇİ, değişikliklerin sözleşme kapsamında tedarik edilecek ürünlerin performansını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla, özellikleri değiştirebilir. Ek olarak, TEDARİKÇİ, devlet otoritesi tarafından belirlenen öncelikleri veya yönetmelikleri ve TEDARİKÇİ ‘nin malzemeleri bulamaması nedeniyle elde edilemeyen malzemeler için uygun ikameler sunabilir.

9.      Ürün Garantileri; Sınırlamalar; İstisnalar:

TEDARİKÇİ, tüm ürünlerin, normal kullanım koşullarında malzeme ve işçilik kusurlarından, sevkiyat tarihinden itibaren üç yıl süreyle ücretsiz olacağını garanti eder.  ALICI, bir ürünün kendi kullanımına uygun olduğunu ve bu tür bir kullanımın geçerli Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olduğunu belirlemekten sorumludur.

ALICI ‘nın, bulunduktan hemen sonra ürünlerde talep edilen herhangi bir kusuru yazılı olarak bildirmesi ve bu tür herhangi bir ürünün orijinal nakliye noktasına iade etmesi, önceden ödenmiş nakliye ücretleri, garanti süresi içinde incelenmesi ve TEDARİKÇİ ‘nin memnuniyetine karar vermesi halinde bu ürünlerin malzeme veya işçilik bakımından kusurlu olduğunu, TEDARİKÇİ, kendi tercihine göre, ürünleri önceden ödenmiş olarak ALICI ‘ya sevkiyatla tamir edecek veya değiştirecektir. TEDARİKÇİ bu onarımları yapmak veya bu ürünleri değiştirmek için makul süreye sahip olacaktır. Ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi, garanti süresini uzatamaz.

Bu garanti, iddia edilen herhangi bir kusurun sevkiyat tarihinde keşfedilebilir veya gizli olup olmadığına bakılmaksızın üç yılla sınırlıdır. Garanti yalnızca ürünlerin imalatından kaynaklanan kusurları kapsamakta olup, kaza, yanlış kullanım, öngörülemeyen kullanım, ihmal, yanlış kurulum, yanlış ayar, yanlış onarım veya yanlış test dahil ve bunlara benzer durumlar olmak üzere garanti kapsamı dışına alınmıştır.

YUKARIDA BELİRTİLENLER GARANTİ MÜNHASIRDIR VE SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, ÜRÜNLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KUSUR VEYA ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM DİĞER BEYANLARIN, GARANTİLERİN VE SÖZLEŞMELERİN YERİNE GEÇER. TEDARİKÇİ, ALICIYA, ÜRÜNE VEYA ALICININ KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ALICIYA TAVSİYEDE BULUNMA KONUSUNDA BAŞARISIZLIK RİSKİNİ ÜSTLENMEYECEKTİR.

HİÇBİR KOŞULDA, TEDARİKÇİ HERHANGİ BİR ZORUNLULUK, İHMAL, KESİN SORUMLULUK VEYA ÜRÜN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İDDİASI ALTINDA ALICIYA KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ VE ALICI BU TÜR İDDİALARDAN FERAGAT ETMEYİ KABUL EDER. TEDARİKÇİNİN TEK VE MÜNHASIR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ALICININ, ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR UYGUNSUZLUK VEYA KUSUR VEYA BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK YAPILAN HER TÜRLÜ UYGUNSUZLUK VEYA İHMAL, SÖZLEŞMEDE VEYA BAŞKA ŞEKİLDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ 9A FIKRASI İLE SINIRLANDIRILMIŞ OLAN BU MÜNHASIR BAŞVURU, TEDARİKÇİNİN, BU TÜR BİR ÜRÜNÜ ALDIKTAN SONRA MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE (9A BÖLÜMÜNDE TANIMLANDIĞI GİBİ) KUSURLU ÜRÜNLERİ (ALT BÖLÜM 9A’DA TANIMLANDIĞI GİBİ) TAMİR ETMEYE VEYA DEĞİŞTİRMEYE İSTEKLİ OLMASI ŞARTIYLA, TEMEL AMACINDAN (BU TERİM AYNI STANDART YASADA KULLANILDIĞI GİBİ) BAŞARISIZ OLMAMALIDIR. ALICI, TEDARİKÇİNİN ÜRÜNLER İÇİN FİYATININ, BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARINA DAYANDIĞINI ÖZELLİKLE KABUL EDER.

1.      Sorumluluğun Sınırlandırılması ve ALICI Tazminatı:

HİÇBİR DURUMDA, FAALİYET BİÇİMİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, TEDARİKÇİ, ALICILARINA ÜRÜNLERİN SATILMASINDAN DOĞACAK VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK YAPILAN HERHANGİ BİR ŞEYDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ VEYA SONUÇTA ORTAYA ÇIKABİLECEK ZARAR VEYA ZİYANDAN SORUMLU TUTULAMAZ. KULLANIM, İŞ, İYİ NİYET VEYA KAR ZARARI TALEPLERİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR VE ÜÇÜNCÜ TARAF EYLEMLERİNDEN HERHANGİ BİR DİĞER İDDİADAN BAĞIMSIZ OLARAK ÜÇÜNCÜ TARAF EYLEMLERİNDEN DOĞAN TAZMİNAT TALEPLERİNİ İÇEREN, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SÖZLEŞMEYİ, ZARARLAR VEYA HASARLAR, ALICI VEYA TEDARİKÇİ TARAFINDAN MAKUL BİR ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLEBİLİRDİ. ALICININ, TEDARİKÇİ ‘NİN ÜRÜNLERİNİ SATIN ALIP KULLANMASINDAN VEYA SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLARAK YAPILAN HERHANGİ BİR ŞEYDEN KAYNAKLANAN ÖZEL BİR TAZMİNAT YOLUNU, ALICI, TEDARİKÇİ ‘ye, memurlarına, acentelerine, çalışanlarına, yan kuruluşlarına, ebeveynlerine, bağlı kuruluşlarına ve sigortacılarına, ölümle ilgili masraf ve masraflar dahil olmak üzere her türlü borç, zarar, kayıp, tazminat davası ve davalarına zarar vermeyecek ve tazmin etmeyecektir. veya ALICI ‘nın ürünleri bulundurması, kullanması veya işletmesi nedeniyle herhangi bir şekilde herhangi bir kimsenin yaralanması, ölmesi veya herhangi bir mülkün kaybı gibi durumlarda kapatmıştır.

2.      Özel bilgiler:

ALICI, daha sonra tanımlandığı gibi, özel bilgileri korumak için, çalışanlar ve danışmanlarla yapılan bağlayıcı anlaşmalar da dahil olmak üzere, ALICI tarafından istihdamı sırasında ya da hizmetlerinde yetkisiz bir şekilde yayınlanmaları, ifşa edilmeleri veya kullanılmalarını önlemek için bağlayıcı anlaşmalar da dahil olmak üzere makul prosedürleri benimsediğini beyan eder. ALICI, ürünlerin kullanımı için gerekli olması haricinde, özel bilgileri kullanmayacak, özel bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecek ve özel bilgiler içeren belgelerini veya kopyalarını, üçüncü şahıslara, izin verilmedikçe iletmeyecektir. TEDARİKÇİ tarafından yazılır.

Bu Bölüm 14, sözleşmenin feshi halinde geçerli kalacaktır. “Tescilli Bilgi”, TEDARİKÇİ ‘nin veya Yüklenicinin gizlilik yükümlülüğü üstlendiği ve ALICI ‘ya yazılı, grafiksel veya makinede okunabilir biçimde döşenmiş veya döşenmiş ve tescilli olarak işaretlenmiş üçüncü bir kişi anlamına gelir. veya gizli. TEDARİKÇİ ‘den kopya veya alternatif bilgi veya veri formları alındığında, söz konusu kopyalardan veya alternatif formlardan en az birinin özel veya gizli olarak işaretlenmiş olması halinde, bu bilgi veya veriler Özel Bilgi olarak kabul edilir.

Bu Bölüm , ALICI ‘nın, TEDARİKÇİ ‘den alınmadan önce gizliliğini koruma yükümlülüğü olmaksızın, ALICI ‘nın mülkiyetinde olduğunu veya ALICI ‘nın kamuya açık veya genel bilgi ile ilgili veya kamuya açıklanmış olduğunu gösteren bilgilerin gizliliğini koruma yükümlülüğü olmaksızın, ALICI ‘ya gösterdiği bilgiler için geçerli değildir.

3.      Mücbir Sebep:

Bu koşullarda aksi belirten herhangi bir şeye rağmen, TEDARİKÇİ, ALICI tarafından arzının nedensel olarak önlenmesi, geciktirilmesi veya ekonomik hale getirilmemesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalabileceği zarar veya ziyandan ALICI ‘ya karşı sorumlu olmayacaktır. TEDARİKÇİ ‘nin makul kontrolü dışındaki şartlar veya olaylar, bu gibi durumlar veya olaylar nedeniyle, TEDARİKÇİ ‘nin tüm taahhütlerini yerine getirmek için yeterli stoğa sahip olmaması durumunda, TEDARİKÇİ, kendi takdirine bağlı olarak müşterileri arasında mevcut stokları paylaştırabilir.

4.      Zamanlama ve İptal:

TEDARİKÇİ tarafından kabul edilen siparişler, ALICI tarafından yalnızca TEDARİKÇİ ‘nin yazılı rızasıyla (TEDARİKÇİ ‘nin herhangi bir sebepten vazgeçmesine izin verebilir) ve TEDARİKÇİ ‘nin o andaki geçerli iptal veya yeniden ödeme ücretlerinin ödenmesiyle iptal edilebilir veya yeniden fiyatlandırılabilir. TEDARİKÇİ, kabul edilen siparişleri iptal etmek için herhangi bir ceza veya ödeme yapma durumuna sahip değildir.

ALICI, sözleşme kapsamında veya herhangi bir diğer sözleşme kapsamında TEDARİKÇİ ‘den dolayı herhangi bir ödeme yapmayı başaramazsa;

  1. ALICI ‘nın herhangi bir eylemi veya ihmali, TEDARİKÇİ ‘nin performansını geciktirirse veya,
  2. ALICI bu hüküm ve koşullardan herhangi birini ihlal ederse,

(Bu tür bir iptal durumunda, TEDARİKÇİ makul ve uygun iptal ücretleri için geri ödeme alma hakkına sahip olacaktır.)

5.      Feragat; Çareleri:

Bu şartlar ve koşulların ihlal edilmemesinden hiçbir feragat, benzer veya farklı bir hükmün önceden veya sonradan ihlal edilmesinden veya sözleşmenin değiştirilmesinden feragat teşkil etmez. İşbu belgede veya başka bir sözleşmede veya belgede kanıtlanmış olsun, tüm TEDARİKÇİ hakları ve çözümleri kümülatif ve münhasır değildir ve tekil veya eşzamanlı olarak kullanılabilir.

6.      Hasarları Kurtarma Eylemleri:

Herhangi bir yasal işlemin başlamasından önce, ALICI ve TEDARİKÇİ farklılıkları çözme girişimi için üst düzeyde bir araya gelecektir. Bu tür farklılıklarla ilgili müzakere ve çözme girişimlerine rağmen, ALICI tarafından bu sözleşmeden doğan ALICI ‘ya karşı gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya ALICI ‘nın ürünleri satın alıp kullanması, böyle bir işlem gerçekleştikten sonraki bir yıl içinde başlamalı ve daha sonra gerçekleşmemelidir. Bu Ürünlerin sevk tarihinden itibaren iki yıldan fazla.

7.      İhracat:

ALICI tarafından TEDARİKÇİ ‘ye, TEDARİKÇİ ürünlerinin nihai varış yerinin nihai hedefinin açıklanması, ne olursa olsun, ALICI doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir TEDARİKÇİ ürününü ya da söz konusu ürünü içeren ya da tüzüğe aykırı bir şekilde içeren herhangi bir sistemi devredemez, ihraç ya da yeniden ihraç edemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ticaret Bakanlığı’ndan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ilgili tüm kurumlarından veya bölümlerinden gerekli tüm lisans ve izinleri almadan veya düzenlemeden önce.

8.      Atama:

Sözleşme, tarafların ve ilgili yasal temsilcilerinin, haleflerinin ve izin verilen görevlilerin yararına bağlayıcıdır ve bunlara uymaktadır. Sözleşme ALICI ‘ya özeldir ve ALICI, TEDARİKÇİ ‘nin herhangi bir nedenden dolayı önceden yazılı iznini alınmadan, tamamen veya kısmen, herhangi bir hakkını devredemez veya bunlardan hiçbirini yükümlülüklerini devredemez.

9.      Anlaşmanın Tamamlanması; Değişiklikler:

Bu sözleşme, ürünlerin satışı ile ilgili taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve söz konusu anlaşmanın herhangi bir hükmünün eklenmesi veya değiştirilmesi, TEDARİKÇİ tarafından yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, TEDARİKÇİ için bağlayıcı olacaktır.

10.  Uyarılar:

Sözleşmede verilen tüm bildirimler, yazılı olarak yapılacak, birinci sınıf posta ile postalanmış, onaylanmış veya tescil edilmiş veya el ile teklifte belirtilen diğer tarafın adresine veya zaman zaman belirleyeceği diğer adrese elden teslim edilecektir. bu tür bir ihbarla geçen süre ve alındığında yürürlüğe girecektir.